Báo cáo – Import chi phí Marketing trên CRMQuy trình: Báo cáo – Import chi phí Marketing
B1. Sau khi tạo chiến dịch marketing trên CRM – mỗi chiến dịch sẽ có Mã chiến dịch
Đặt mã chiến dịch: bao gồm số và chữ không dấu, không khoảng cách – được Sử dụng dấu “-” hoặc “_”
Đường dẫn URL
B2. Tạo chiến dịch quảng cáo trên Google ads, Facebook ads ,….
Đặt tên chiến dịch trùng với tên của Mã chiến dịch trên CRM
Sau này xuất báo cáo đây sẽ là mã để upload chi phí lên CRM

B3. Sau một ngày chạy – Sáng ngày hôm sau xuất báo cáo từ trình duyệt quảng cáo – Theo sáu cột trong File mẫu sau
Link:
– Lưu mẫu báo cáo
– Xuất báo cáo – dưới dạng CSV
– Có bao nhiêu Bm đang dùng chạy quảng cáo có mã chiến dịch CRM đang chạy – Xuất báo cáo các BM đang dùng
Gộp các File CSV đã xuất về vào một File – Mục đích gộp số liệu của các chiến dịch có cùng mã vào số liệu

B5. Dùng Công thức gộp dữ liệu – các mã chiến dịch trùng nhau về một tổng chung
Copy tên định dạng các hàng đầu tiên theo đúng thứ tự bảng trong File mẫu (được bôi vàng)
B6. Lưu Về File về đuôi định dạng exel – vì File đang sử dụng là CSV.
B7. Import File Exel và chọn báo cáo số liệu của ngày bao nhiêu

Nguồn: https://archipaedia.net/

Xem thêm bài viết khác: https://archipaedia.net/marketing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *