Cách sử dụng hàm Filter trong Excel 365 thông qua 6 Ví dụ điển hìnhCách sử dụng hàm Filter trong Excel 365 qua 6 ví dụ điển hình

Cách sử dụng hàm Filter trong Excel 365 qua 6 ví dụ điển hình
01 – Lọc dữ liệu trong 1 cột với 1 điều kiện
02 – Lọc dữ liệu trong 1 cột với 2 điều kiện
03 – Lọc dữ liệu dựa vào điều kiện trong 2 cột
04 – Lọc dữ liệu số
05 – Lọc dữ liệu trong khoảng
06 – Lọc dữ liệu ngày tháng

LƯU Ý: Bạn cần có Excel 365 Insider vào thời điểm video này được tạo để có thể sử dụng hàm Filter

Download File:

▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nhân sự”:
▷ Xem thêm “Kế toán tổng hợp từ A-Z”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel, Powerpoint”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://archipaedia.net/

Xem thêm bài viết khác: https://archipaedia.net/hoc-exel/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *