Giám sát bảo vệ các con sử dụng máy tính an toàn (Windows Youtube Google cho trẻ em)Hiện tại việc các con sử dụng máy tính và internet là điều hết sức bình thường, chúng ta không thể cấm đoán các con được. Vấn đề là chúng ta phải có biện pháp quản lý nội dung các con tiếp cận trên máy tính. Vì không gian mạng là không gian mở rất nguy hiểm nếu để các con tự khám phá các thông tin không phù hợp với lứa tuổi của mình.
Video hướng dẫn cha mẹ thiết lập để các con có thể tiếp cận các thông tin an toàn trên internet cũng như các công cụ bảo vệ trẻ em trong sử dụng máy tính. Bao gồm:
1. (0:20) Chặn hình ảnh khiêu dâm, bạo lực hoặc không phù hợp khỏi các kết quả của #Google Tìm kiếm.
2. (1:06) Bật chế độ hạn chế trong #Youtube giúp ẩn các video có thể chứa nội dung dành cho người trưởng thành.
3. (1:40) Tạo và giám sát tài khoản các con trong #Windows 10. Bố mẹ có thể kiểm tra hoạt động của con trên Windows, thiết lập thời gian sử dụng, hạn chế phần mềm.

Nguồn: https://archipaedia.net/

Xem thêm bài viết khác: https://archipaedia.net/may-tinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *