Hướng dẫn phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (ASOFT – CRM)Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (ASOFT – CRM) là một trong 20 phân hệ quan trọng trong hệ thống quản trị nguồn lực ASOFT – ERP. Phần mềm giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được toàn bộ thông tin khách hàng, các giao dịch, lịch sử chăm sóc khách hàng và các chiến dịch trên một hệ thống đồng nhất. Đem lại nhiều công cụ quản lý, báo cáo, theo dõi khách quan và hiệu quả, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nâng cao hiệu suất làm việc cho doanh nghiệp.
———————————————————————————————————–
Website:

Thông tin sản phẩm:

Facebook:

Nguồn: https://archipaedia.net/

Xem thêm bài viết khác: https://archipaedia.net/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *