Khái niệm và vai trò của Marketing Mix đối với Doanh nghiệpKhái niệm và vai trò của Marketing Mix đối với Doanh nghiệp
====================================================

Marketing mix (marketing hỗn hợp) là sự phối hợp hay sắp xếp các thành phần của marketing sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế của mỗi doanh nghiệp nhằm củng cố vững chắc vị trí của doanh nghiệp trên thương trường.

====================================================
Xem chi tiết:

======================================================

Website:
Hotline: 096.999.1080
Email: Luanvan1080@gmail.com
Fanpage:

Nguồn: https://archipaedia.net/

Xem thêm bài viết khác: https://archipaedia.net/marketing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *