Phần 1: Quản lý sản phẩm tại kho với phần mềm quản lý TomahoVideo hướng dẫn sử dụng phân hệ Kho trên phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể Tomaho với tính năng tạo và quản lý thông tin sản phẩm, danh mục sản phẩm. Phân hệ kho kế thừa dữ liệu từ bộ phận bán hàng và mua hàng, quản lý kho hiệu quả giúp cân bằng hoạt động mua và bán hàng…
——————-
👉 Bạn muốn tiết kiệm 1000$ cho mình trong 60 ngày?
👉 ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ ngay tại đây trong hôm nay:

📌Facebook:
📌Youtube:
📌Website:
Số điện thoại: (028) 6271 5289 hoặc (024) 2322 2228

⚡Hỗ trợ tư vấn và triển khai giải pháp quản lý doanh nghiệp cho doanh nghiệp quy mô cỡ vừa và nhỏ
⚡Hỗ trợ tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và thúc đẩy mô hình kinh doanh mới

#Tomaho #quanlysanpham #ERP #phanmemdoanhnghiep #qlkho

Nguồn: https://archipaedia.net/

Xem thêm bài viết khác: https://archipaedia.net/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *