Phần mềm quản lý trung tâm CenterOnline (management platform for language & extracurricular centers)Hệ thống phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa CenterOnline là giải pháp quản lý toàn diện, đa chi nhánh, tính năng đa dạng tích hợp trong một hệ thống, tương tác nhanh chóng đến đúng đối tượng, đáp ứng nghiệp vụ, chức năng của các đối tượng toàn trung tâm: quản lý, nhân viên (kế toán, tuyển sinh, tư vấn, marketing…).

Phần mềm quản lý trung tâm gồm 5 chức năng chính (5 Modules): CRM (quản trị quan hệ khách hàng), Đào tạo, Người dùng, Tài chính, Báo cáo.

CenterOnline is a cloud-based management platform for language and extracurricular centers, with easy-to-use, built-in functions to manage customer relationship (CRM), scheduling, attendance, billing & payment, reports and e-learning/blended-learning. CenterOnline is priced competitively with fixed monthly, quarterly and yearly packages. CenterOnline is clearly a value-for-money winner to small to medium-sized language/extracurricular centers who won’t need to invest in in-house IT.
————————–
Website:
Email: centeronline@omt.vn
Hotline: 1900.0362 (chọn nhánh 2 – Ex2)
Fanpage:
Link đăng ký sử dụng:
Hãy like & subscribe kênh youtube CenterOnline để nhận thông tin mới nhất về CenterOnline nhé.

Nguồn: https://archipaedia.net/

Xem thêm bài viết khác: https://archipaedia.net/phan-mem/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *